Storitve

led razsvetljava storitve Led razsvetljava

Dobrodošli v svetu varčevanja energije, okolju prijaznem, modernen in naprednem svetu LED tehnologije, svetil LEDICA.
Nudimo vam proizvode, ki spreminjajo svet – v svetu finančne krize, naraščujočih cen energije in zdravljenu onesnaženega okolja z LEDICA svetili delamo proti temu.

Prodaja vseh vrst kakovostnih LED svetil, za katere vam nudimo 2 do 5 let garancije.
Poleg prodaje vam nudimo svetovanje, načrtovanje in optimizacijo osvetlitve vseh prostorov.

Z načrtno in preudarno menjavo potratne razsvetljave dosegamo do 90% prihranka pri električni energiji in hkrati znižujemo stroške vzdrževanja.

Popis ter analiza obstoječega stanja sijalk za domače okolje, poslovne ter industrijske prostore. Izračun porabe električne energije in stroškov za že obstoječo razsvetljavo. Predlagamo rešitve glede prenove stare oziroma implementacijo nove LED razsvetljave, ki ustreza zahtevam uredbe o svetlobnem onesnaževanju okolja.

Celotna izvedba menjave potratnih sijalk z možnostjo nadaljnjega vzdrževanja.

Obnova razsvetljave razpis za ugoden kredit (Konec razpisa 31.12.2015 ob 23:59)

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v obnovo obstoječe razsvetljave, ki vključuje regulacijo osvetljevanja in zamenjavo sijalk ali svetil, s katero se doseže vsaj 30 % prihranek električne energije, in je obnova:
a. zunanje razsvetljave skladna z veljavnimi predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, pri čemer stroški osvetlitve objektov ali drugih zunanjih elementov za namen oglaševanja (npr. panojev) ne sodijo med priznane stroške naložbe,
b. notranje razsvetljave skladno z določili Poglavja 8 tehnične smernice TSG-1-004:2010 »Učinkovita raba energije«, Odredbe o seznamu izdanih tehničnih smernic (Ur. list RS, št. 55/12).
KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB 53PO15

Bodite energetsko učinkoviti z Elektro energijo – javni razpis 2014

Na spletnem naslovu www.elektro-energija.si in v Uradnem listu RS, št 21/14 ob-1975/14 je objavljen Javni razpis Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 za nepovratne finančne spodbude za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih. Skupna vrednost nepovratnih sredstev, ki jih v sklopu razpisa družba Elektro energija načrtuje podeliti, je 1.069.172 evrov s ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti pri investitorjih v poslovnem in javnem sektorju.

Elektro energija podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o že tretje leto zapored, kot veliki zavezanec za pripravo programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih, nadaljuje svojo zavezo k spodbujanju energetske učinkovitosti. Nabor ukrepov za zagotavljanje prihrankov energije in izboljšanje energetske učinkovitosti je družba v letošnjem razpisu še dodatno razširila za nekatere ukrepe, katerih cilj je povečanje učinkovite rabe energije. Rok za oddajo vlog je 9. maja 2014.

Celoten prodajni program led žarnic in led svetil v spletni trgovini.

Led razsvetljava z garancijo.